7 Heol Tomos
Llandeilo SA19 6LB

01558 824733
post@fronlas.com

Pedwar

Mae 'Pedwar' yn ystafell hyfryd, ymlaciol sy'n cyfuno lliwiau naturiol yr ardal gyda chynllunio Sgandinafaidd cyfoes – yn cynnwys papur wal trawiadol a gynlluniwyd yn Norwy. Gyda ffenest yn edrych dros yr ardd, mae hon yn ystafell gyfforddus gydag ystafell gawod en-suite ac iddi waliau o lechen naturiol.

Maint yr ystafell, gan gynnwys yr en-suite: 13m2