Pedair ystafell wely unigryw

Cewch orwedd mewn cysur ar ddillad gwely o gotwm organig a matres foethus, organig o gwmni lleol Abaca, ac ymlacio’n llwyr ym moethusrwydd yr ystafelloedd ymolchi en-suite o garreg naturiol. Ewch i’r lolfa i swatio o flaen tân coed, ar gelfi cyfoes o waith Angela Gidden, y cynllunydd o Gaerdydd. Agorwch botel o’r bar, a throi at y llyfr hwnnw rydych wedi bwriadu ei ddarllen ers tro byd, neu ddewis ffilm o’r casgliad DVD a’i wylio mewn cysur yn eich ystafell fwtîc gyfoes – Hanner, Un, Dau neu Pedwar.

Cyfleusterau

Ystafell en-suite sy'n cynnwys cawod neu twb gyda chawod uwch-law
Matres foethus, organig, a wnaed gan gwmni lleol
Dillad gwely, tywelion a gynau-gwisgo o gotwm organig
Cyflenwad o ddeunyddiau ymolchi moethus REN
Setiau teledu sgrin-wastad gyda gwasanaeth Freeview a chwaraewr DVD
Deunyddiau i wneud diodydd twym gan gynnwys coffi a llaeth ffres
Lle addas i ddefnyddio gliniadur, gyda mynediad am ddim i Wi-Fi
Cloc larwm
Sychwr gwallt
Cwbl di-fwg

Golygfeydd

Mae bryniau'r Bannau i'w gweld yn glir o ystafelloedd 'Un' a 'Dau', gyda'r golygfeydd gorau o ystafell 'Dau'.

Teuluoedd

Er nad oes yna ystafell deulu fel y cyfryw, gellir darparu gwely plygu yn y rhan fwyaf o’r ystafelloedd, i’w defnyddio gan blant yn rhannu gyda rhieni/ gwarcheidwaid ar gost atodol o £15 y noson. Yn anffodus, ni allwn dderbyn plant dan 3 oed, heblaw lle bo un grŵp neu deulu yn llogi pob un o’r ystafelloedd, neu ar drefniant hunan-arlwyo.

"Check in at Fronlas, where Eva Huw has put together a fittingly classy quartet of bedrooms, loved for their striking interiors, REN smellies and extra treats. Huw's green credentials are as spotless as her housekeeping: even the mattresses are organic" – The Sunday Times