7 Heol Tomos
Llandeilo SA19 6LB

01558 824733
post@fronlas.com

Hanner

'Hanner' yw'n ystafell leiaf, ond mae'r ystafell ddwbl yma gyda ystafell ymolchi en-suite yn parhau i ddefnyddio'r elfennau cynllunio ac organig hynny sy'n gwneud Fronlas yn unigryw. Golygfa dros yr ardd.

Maint yr ystafell, gan gynnwys yr en-suite: 11m2