7 Heol Tomos
Llandeilo SA19 6LB

01558 824733
post@fronlas.com

Dau

Mae 'Dau' yn cynnig elfennau o gynllunio mewnol arbennig, gyda murlun unigryw yn gorchuddio un wal, a’r golygfeydd gorau yn y tŷ o Ddyffryn Tywi a Bannau Brycheiniog. Cewch ymlacio yn yr ystafell en-suite foethus o garreg naturiol, gyda bath a chawod ag iddi effaith cawod-law, a gorwedd mewn cysur ar y gwely mawr o waith cynllunydd o Ddenmarc, ar fatres foethus, organig o gwmni lleol Abaca.

Maint yr ystafell, gan gynnwys yr en-suite: 20m2