7 Heol Tomos
Llandeilo SA19 6LB

01558 824733
[email protected]

Dianc i dawelwch Bannau Brycheiniog

Fronlas – llety bwtîc cyfoes yn cynnig gwely a brecwast organig mewn tŷ Edwardaidd cysurus. Wedi ei leoli mewn stryd dawel yn nhref Llandeilo, Sir Gâr, mae Fronlas yn cynnig y lleoliad perffaith i brofi prydferthwch ardal dyffryn Tywi a'r Bannau Brycheiniog. Mae ystafelloedd dwbl ar gael o £65 y nos.

Cynlluniwyd pob un o’r ystafelloedd mewn dull unigryw, ac maent i gyd yn cynnwys murlun o bapur wal unigryw, set deledu sgrin-wastad, chwaraewr DVD, Wi-Fi am ddim, a matres foethus, organig, o gwmni lleol Abaca. Yn ogystal, mae bron pob ystafell yn cynnig golygfa o fryniau'r Bannau Brycheiniog. Yn y bore, cewch fwynhau brecwast blasus wedi’i wneud o’r cynhwysion organig gorau.

O’i safle delfrydol ar graig uchel uwchben Dyffryn Tywi ar ffin orllewinol Bannau Brycheiniog, mae tref farchnad ddeniadol Llandeilo yn enwog am ei rhesi o dai lliwgar, ei siopau bwtîc a’i chaffis, ac mae Parc Dinefwr (dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog o fewn pellter cerdded.


Michelin Great Britain & Ireland 2012 Read The Good Hotel Guide review