Fronlas yn ecsgliwsif – yn cynnwys sinc y gegin!

Os ydych yn chwilio am lety bwtîc eang a moethus ar gyfer aduniad teuluol, neu i ddathlu rhyw achlysur arbennig gyda grŵp o ffrindiau, gellir llogi Fronlas ar drefniant hunan-arlwyo. Mae’r tŷ cadarn Edwardaidd yn cynnwys pedair ystafell ddwbl en-suite, sy’n cysgu hyd at 8 oedolyn yn gyfforddus, a hyd at 3 phlentyn ar welyau plygu.

Mae’r llawr isaf cyfan yn cynnwys gwresogi tanlawr, ac ar y llawr hwnnw y mae un o’r ystafelloedd gwely, y lolfa, yr ystafell fwyta a’r gegin drawiadol agored, sef calon y cartref, sy’n agor allan i’r ardd a’r patio llechen. Mae’r gegin yn cynnig pob cyfleuster – stof goginio fawr, peiriant golchi llestri, oergell/rhewgell eang a sinc ddwbl, ac y mae yna hefyd ystafell ar wahân ar gyfer y peiriannau golchi a sychu. Mae drysau dwbl yn agor o’r gegin i mewn i’r ystafell fwyta, a cheir drws o’r cyntedd yn arwain i’r lolfa, gyda’i soffa fawr gyfforddus, tân coed, teledu a chwaraewr DVD, bar gonest a chasgliad o lyfrau, gêmau a DVDau. Mae yna hefyd fynediad am ddim i wasanaeth Wi-Fi.

Mae’r pedair ystafell wely wedi cael eu cynllunio’n unigol, gyda’u papur wal unigryw, matresi organig moethus ar y gwelyau, dillad gwely, tywelion a gynau-gwisgo o gotwm organig, ystafelloedd en-suite moethus, deunyddiau ymolchi moethus, sychwyr gwallt, setiau teledu sgrin-wastad gyda gwasanaeth Freeview, a chwaraewyr DVD.

Cyfnod Rhentu Pris y penwythnos
(3 noson)
Pris yr wythnos
29 Awst-2 Hydref 2011 £800 £1500
3 Hydref 2011-27 Chwefror 2012 £500 £950
28 Chwefror-29 Mawrth 2012 £650 £1200
30 Mawrth-19 Gorffennaf 2012 £800 £1500
20 Gorffennaf-2 Medi 2012 £950 £1800

Ffoniwch neu e-bostiwch am argaeledd a manylion llawn ar sut i drefnu'r llety.

"For a relaxing gathering with loved ones, why not book out a whole hotel?...this Edwardian escape in the shadow of the Brecon Beacons. It’s in Llandeilo, a transition town with lots of trendy delis and artisan shops. Fronlas takes the style and adds some eco-substance – solar-powered underfloor heating, organic mattresses, guaranteeing guilt-free snoozing. And there’s a log fire to aid recovery from cobweb-clearing mountain climbs." – The Sunday Times