7 Heol Tomos
Llandeilo SA19 6LB

01558 824733
[email protected]

Bwydlen Brecwast Fronlas

Grawnfwydydd, Grawn a Ffrwythau

Miwsli moethus
Granola moethus Lizi's
Creision ŷd Whole-Earth â blas surop masarnen
Uwd cwmni Rude Health gyda chymysgedd o hadau a grawn
Polenta ac uwd gydag almonau mân wedi'u tostio
... wedi'u gweini â llaeth hanner-sgim, soya, iogwrt naturiol, neu iogwrt Groegaidd â mêl

Salad ffrwythau cartref gyda iogwrt naturiol neu iogwrt Groegaidd â mêl

Bara cartref ffres, tost, bara ceirch, neu croissant dwym gyda jamiau H&P neu fê̂l Cymreig


Brecwastau Mwy o Faint

Bara rhyg chwerw wedi'i dostio gyda phâst ffa borlotti, tomato wedi'i grilio, basil ac olew yr olewydd

Myffins wedi'u tostio gyda wyau wedi'u sgramblo a bara lawr (gwymon o Benrhyn Gŵyr) wedi'u hysgeintio â Halen Môn blas mwg

Wyau wedi'u sgramblo gydag eog mwg ar bagel wedi'i thostio

Wy wedi'i ferwi gyda 'milwyr'

Brecwast Organig llawn: Selsig a chig moch, neu selsig llysieuol, gyda madarch, tomato wedi'i grilio, ffa pob a dewis o wy wedi'i sgramblo, ei botsio neu ei ffrio

Tost Ffrengig brioche gyda siwgr sinamon Crempogen gydag aeron a crème fraîche, wedi'i hysgeintio â surop masarnenRydym yn gwneud pob ymdrech i ddefnyddio dim ond y cynhwysion organig gorau, mwyaf ffres, yn ein brecwast a'r rheiny'n dod o ffynonellau yng nghanolbarth a gorllewin Cymru; rydym hefyd yn ceisio prynu cymaint ag y gallwn yn uniongyrchol o'r cynhyrchwyr er mwyn lleihau'r milltiroedd bwyd.

Mae'r rhan fwyaf o'n cynhwysion yn organig, ac yn dod o ffynonellau yn Sir Gâr neu'r siroedd cyfagos, yn cynnwys: Menyn Calon Wen, Llaeth Daioni, Blawd Bacheldre, Jamiau H&P, Granola Lizi's, Selsig a chig moch organig Fferm y Graig a Mêl Tropical Forest.