Argaeledd a threfnu lle

Gallwch drefnu lle ar-lein, gan ddefnyddio’r system isod, neu ffoniwch Eva ar 01558 824733. Mae'r prisiau yn cyfeirio at ddefnydd dwbl o ystafell y noson, yn cynnwys brecwast organig – mae'r ddau bris isod yn cyfeirio at ddefnydd Seng / Dwbl o ystafell.

Gwyliau Byr: 10% o ostyngiad ar gyfer arhosiad o 3 noson neu fwy yn olynol ganol wythnos, yn cyrraedd ar ddydd Llun neu ddydd Mawrth. Gostyngiad ar gyfer nosweithiau Llun–Iau yn unig. Dangosir y gostyniad ar y dudalen talu.

Bwcio ar benwythnosau

Yn ystod cyfnodau brig (Pasg tan ddiwedd Medi) rhaid aros am isafswm o 2 noson pan yn aros ar nos Wener neu nos Sadwrn, heblaw am argaeledd munud olaf. Rhaid aros am isafswm o 3 noson (Gwe-Sul) ar benwythnosau gŵyl banc.