Fronlas – croeso cynnes

Mae Fronlas yn falch o’r gwasanaeth y mae’n ei gynnig i’r gwesteion – gwasanaeth personol, ond anymwthiol, gyda gwybodaeth leol ardderchog i’ch galluogi i wneud y gorau o’ch arhosiad. Mae’n adlewyrchu hoffter Eva a’i gŵr Owain o foethusrwydd â chydwybod; lle bo modd, gwneir defnydd helaeth o eco dechnolegau, i leihau’r ôl troed carbon, a daw’r holl fwyd a diod o ffynonellau lleol.

Mae Fronlas yn cynnig awyrgylch cysurus, cartrefol, lle gallwch ymlacio’n llwyr. Mae’r cyfan – o’r manylion yn yr ystafelloedd, y cynllunio a’r celfi cyfoes, y matresi organig a wnaed yn lleol, a’r dillad gwely cotwm moethus, i’r brecwast organig o ffynonellau lleol – wedi eu dewis yn arbennig oherwydd eu safon uchel.

"If there is a guidebook on how to create the perfect 21st-century B&B, Eva and Owain Huw have most definitely read it. In fact it's quite possible they actually wrote it, so perfect is the bed and breakfast they have created in the picturesque town of Llandeilo" – The Observer