Adolygiadau a’r Wasg

Ers iddo agor ym mis Ebrill 2008, mae Fronlas wedi derbyn llawer iawn o ganmoliaeth gan y gwesteion ac yn y wasg – yn cynnwys The Guardian, The Observer, The Independent, The Independent on Sunday, The Mail on Sunday, The Telegraph, The Sunday Times, Ideal Home, British Airways Highlife – ac mewn nifer o gyhoeddiadau Cymraeg, yn cynnwys Golwg, y Papur Gwyrdd a'r Wawr. Cafodd Fronlas sylw hefyd yn y gyfres deledu 04Wal: Gwestai'r Byd, ac mewn eitem ar Wedi 7.

Ym mis Rhagfyr 2010, Fronlas oedd unig ymgeisydd o wledydd Prydain yng ngwobrau mawreddog Gwobrau Gwesteion cwmni i-escape 2010, sy’n rhestru’r 20 lle gorau i aros yn seiliedig ar brofiadau gwesteion o’u cyfeirlyfr o dros 1000 o westai bwtîc ledled y byd.